Fundusze prywatne

Nasze Wsparcie Inwestycyjne

Jako dostawca technologii i kapitału, renomowana Grupa Biznesowa wraz z Międzynarodową Instytucją Finansową, która zyskała uznanie na arenie międzynarodowej, działając aktywnie na terenie ponad 30 krajów, stanowią fundament naszych operacji. Z dumą możemy stwierdzić, że jesteśmy częścią ekosystemu, który obejmuje własność nad kilkudziesięcioma spółkami inwestycyjnymi, zarządzającymi znaczącymi aktywami w różnych sektorach gospodarki. Szczególnie godne uwagi jest posiadanie przez nas około 3GW działających projektów energetycznych, które świadczą o naszej solidnej pozycji i doświadczeniu w sektorze energetycznym.


Nasza współpraca z tymi kluczowymi podmiotami rozciąga się na wiele lat i obejmuje szereg różnorodnych projektów, co pozwoliło nam na zgłębienie i doskonalenie naszej wiedzy oraz umiejętności w tej branży. Jesteśmy uprawnieni do wdrażania zaawansowanych technologii w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowej, co stanowi o naszym strategicznym znaczeniu w regionie. Dodatkowo, posiadamy nie tylko dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych, ale także dysponujemy solidnym zapleczem finansowym niezbędnym do ich implementacji.
Nasz Fundusz Inwestycyjny wykazuje gotowość i zdolność do finansowania projektów o łącznej mocy około 1000 MW, planowanych do realizacji w latach 2023 – 2025. To ambitne przedsięwzięcie nie tylko przyczyni się do rozwoju zrównoważonej energetyki, ale także wesprze ekonomiczne i społeczne cele regionów, w których będą realizowane te projekty.
Zobowiązujemy się do pełnej transparentności i otwartości w procesie inwestycyjnym. Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące naszych partnerów, struktury grupy biznesowej, jak również szczegółów technicznych i finansowych naszych projektów zostaną udostępnione zainteresowanym stronom po oficjalnym rozpoczęciu procesu inwestycyjnego. Nasze zaangażowanie w budowanie trwałych i opartych na zaufaniu relacji biznesowych jest kluczowe dla realizacji naszej misji – dostarczania innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań energetycznych, które odpowiadają na potrzeby dzisiejszego i jutrzejszego świata.

Scroll to Top