Badania i Rozwój

Innowacje oraz działalność B+R to dziedziny, które od wielu lat cieszą się stałym wsparciem Funduszy Europejskich. W nowym okresie programowania na lata 2021-2027, nie będzie inaczej – innowacyjność pozostaje priorytetem.

Dowiedz się, które innowacyjne projekty mogą uzyskać unijne dotacje i pożyczki, i skorzystaj z nowych możliwości rozwoju.

Dotacje na badania i rozwój są przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, w tym:

 1. Przedsiębiorstwa – zarówno małe, średnie, jak i duże firmy, które inwestują w innowacje, nowe technologie oraz rozwój nowych produktów i usług.
 2. Instytuty badawcze i uczelnie wyższe – jednostki prowadzące badania naukowe, które potrzebują wsparcia na rozwój projektów badawczo-rozwojowych i wdrażanie nowych technologii.
 3. Start-upy – nowe przedsiębiorstwa z innowacyjnymi pomysłami, które potrzebują wsparcia finansowego na początkowym etapie rozwoju i realizacji projektów B+R.
 4. Konsorcja naukowo-przemysłowe – grupy składające się z różnych podmiotów, takich jak firmy, instytucje badawcze i uczelnie, które współpracują nad realizacją wspólnych projektów badawczo-rozwojowych.
 5. Organizacje pozarządowe i fundacje – jednostki, które realizują projekty B+R w ramach swojej działalności statutowej, często w obszarach społecznych, ekologicznych czy zdrowotnych.
 6. Jednostki administracji publicznej – urzędy i instytucje publiczne, które prowadzą lub wspierają projekty B+R mające na celu rozwój regionów, poprawę infrastruktury i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze publicznym.

Wsparcie na badania i rozwój może dotyczyć wielu różnych obszarów, w tym:

 1. Badania podstawowe – finansowanie badań mających na celu rozwijanie nowych teorii, koncepcji i wiedzy, które nie mają bezpośredniego zastosowania praktycznego, ale stanowią podstawę do dalszych badań stosowanych.
 2. Badania stosowane – wsparcie dla badań mających na celu wykorzystanie istniejącej wiedzy do opracowania nowych technologii, procesów, produktów lub usług.
 3. Rozwój technologii i innowacji – finansowanie prac nad tworzeniem i testowaniem nowych technologii, w tym tworzenie prototypów, przeprowadzanie testów laboratoryjnych i pilotażowych.
 4. Komercjalizacja wyników badań – pomoc w procesie wprowadzenia na rynek nowych produktów, technologii lub usług opartych na wynikach badań naukowych.
 5. Infrastruktura badawcza – wsparcie na zakup sprzętu, budowę laboratoriów i centrów badawczych, które są niezbędne do prowadzenia badań i rozwoju.
 6. Szkolenia i rozwój kompetencji – finansowanie programów szkoleniowych dla naukowców, inżynierów i pracowników badawczo-rozwojowych, aby zwiększyć ich umiejętności i wiedzę.
 7. Współpraca międzynarodowa – wsparcie dla projektów realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi, mających na celu wymianę wiedzy i technologii oraz realizację wspólnych badań.
 8. Transfer technologii – pomoc w procesie przekazywania nowych technologii z instytucji badawczych do przedsiębiorstw, w celu ich wdrożenia i komercjalizacji.
 9. Projekty ekologiczne i zrównoważonego rozwoju – finansowanie innowacji mających na celu ochronę środowiska, zrównoważony rozwój i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.
 10. Projekty społeczne i zdrowotne – wsparcie dla badań i innowacji w obszarach związanych ze zdrowiem publicznym, opieką medyczną i społeczną oraz poprawą jakości życia.

Wsparcie może obejmować zarówno dotacje, jak i preferencyjne pożyczki, kredyty, a także programy mentoringowe i doradcze.

Scroll to Top