DOTACJE

WSPARCIE FINANSOWE DLA TWOICH PROJEKTÓW

OBSŁUGA PROJEKTÓW

WDROŻENIE TWOJEGO PROJEKTU DOTACYJNEGO

WSPÓŁPRACA – PARTNER

REALIZACJA TWOJEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

O NAS

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym, przedsiębiorstwa poszukują coraz skuteczniejszych metod wspierania innowacji, wymiany doświadczeń i budowania ekosystemu biznesowego. W odpowiedzi na te potrzeby, coraz popularniejsze stają się huby biznesowe – dynamiczne przestrzenie, gdzie przedsiębiorcy, naukowcy i inwestorzy spotykają się, aby wspólnie kształtować przyszłość biznesu.

Green HUB PL to centrum biznesowe skupiające w sobie firmy technologiczne, fundusze inwestycyjne, instytucje naukowe, kancelarie prawne, biura projektowe, ekspertów, startupy i instytucje otoczenia biznesu, by budować wspólną strategię rozwoju z zakresu energetyki i innowacyjnych technologii. Naszym głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców w uzyskiwaniu dotacji na różnorodne projekty, gromadzenie inwestorów oraz integrowanie ekosystemu biznesowego wokół naszej platformy.

Green HUB PL działa w oparciu o kilka kluczowych obszarów:

1. Gromadzenie Inwestorów i Pomoc w Uzyskiwaniu Dotacji: Wspieramy przedsiębiorców w pozyskiwaniu finansowania poprzez dostęp do inwestorów, programów wsparcia finansowego oraz mentorów. Nasza platforma umożliwia łatwiejszy dostęp do funduszy i dotacji, co przyspiesza rozwój projektów oraz pomaga w realizacji innowacyjnych pomysłów.

2. Rozwój Lokalnego Ekosystemu Biznesowego: Promujemy wzrost lokalnej gospodarki, tworząc miejsca pracy, wspierając przedsiębiorczość i dostarczając wsparcie dla firm działających na terenie naszej społeczności biznesowej.

3. Internacjonalizacja Biznesu i Wspieranie Startupów: Pomagamy przedsiębiorcom w ekspansji na nowe rynki zagraniczne, nawiązywaniu relacji biznesowych i zdobywaniu klientów. Dodatkowo, zapewniamy infrastrukturę, mentorstwo i kapitał dla startupów, by przyspieszyć ich rozwój i sukces na rynku.

4. Promowanie Zrównoważonego Rozwoju: Angażujemy się w promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych oraz wspieranie firm, które dążą do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

5. Wsparcie Innowacji i Technologicznego Postępu: Tworzymy środowisko sprzyjające innowacjom, wspierając rozwój nowych pomysłów i technologii, a także promując wdrożenia technologii cyfrowych i sztucznej inteligencji wśród przedsiębiorców.

6. Edukacja i Rozwój Kompetencji: Organizujemy szkolenia, warsztaty i mentorstwo, aby wspierać rozwój umiejętności przedsiębiorców oraz pracowników firm działających w naszym hubie.

W Green HUB PL integrujemy przedsiębiorców, startupy i inwestorów, by budować silny ekosystem biznesowy wspierający innowacyjne rozwiązania, transformację energetyczną oraz rozwój przemysłu. Nasza wspólna inicjatywa koncentruje się na realizacji trzech głównych kierunków biznesowych: Transformacji Energetycznej, Wodoryzacji Przemysłu oraz Sztucznej Inteligencji AI.

Obszary działalności

Nasza firma oferuje kompleksowe usługi, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Współpracując z nami masz pewność profesjonalnej obsługi i najwyższej jakości realizacji.  

DZIAŁ PRAWNY

Zajmuje się opiniowaniem projektów inwestycyjnych pod kątem formalno-prawnym danej inwestycji. Zapewnia pełne wsparcie prawne na każdym etapie realizacji projektu.

DZIAŁ FINANSOWY

Nadzoruje poszczególne sektory rynku finansowego oraz podejmuje działania na rzecz utrzymania stabilności finansowej Partnerów.

DZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Odpowiada za wyszukiwanie oraz planowanie pozyskania środków wsparcia dla projektów prowadzonych w ramach  programów unijnych i krajowych.

DZIAŁ MARKETINGU I KOMUNIKACJI

W swojej działalności wykorzystuje wszelkie dostępne kanały marketingowe, takie jak: social media, urządzenia mobilne, grywalizacja, a także marketing 360 stopni.

DZIAŁ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII

Obejmuje pieczę nad wyszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych w celu ich implementacji oraz zajmuje się współpracą z wysoko rozwiniętą strukturą centrów B+R w Polsce.

DZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA BIZNESU

Zarządza bezpieczeństwem w sposób całościowy, ułatwia monitorowanie zgodności z ustalonymi standardami  i zasadami.
Opracowuje strategie minimalizowania ryzyka oraz wdraża procedury ochrony danych i zasobów firmy.

MIĘDZYNARODOWA SIEĆ WSPÓŁPRACY

PAŃSTWA
EUROPEJSKIE
KLASTRY
EUROPEJSKIE
FIRMY
EUROPEJSKIE
WSPÓŁPRACA NA
ŚWIECIE

Fundusze

Scroll to Top